ВУЗ ШАГ

с. Дуліби. Дулібський НВК (дошкільне відділення)

 

Навчальний процес

 

Зміст навчально - виховного процесу у дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку " Українське дошкілля ".
У навчально - виховному  процесі  ДНЗ використовуються такі основні форми організації дітей:                  
спеціально організована навчальна діяльність(заняття);ігри; самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.); індивідуальна робота; спостереження; екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо. Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, бінарні та ін.). Тривалість заняття для дітей молодшого віку - від 15 до 25 хвилин ( 5 - 6 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку - від 25 до 35 хвилин ( 7 - 8 групових занять на тиждень). Під час складання розкладу занять враховується їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається  раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично - прикладна) на кожному з них. Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо.)
Організовуючи навчальну діяльність, систематично використовуються завдання із експериментально - дослідницької діяльності, проблемно - пошукові ситуації та інші методи і прийоми;
Поєднуються  вербальні, наочні і практичні методи, відводиться належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності. З урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у спрямованості пізнавальних інтересів окремих дітей доцільно диференціюється робота з ними на заняттях та у повсякденному житті, об'єднуючи дітей у підгрупи та добираючи для кожної з них навчальний матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми;
Провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у навчально - виховному процесі дошкільного навчального закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно - рольові, будівельно - констуктивні, ігри - драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньотворчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).